Informacja dotycząca split payment

Od 1 listopada 2019 r. nie będzie już w obrocie krajowym mechanizmu odwrotnego obciążenia. Zastąpi go obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (ang Split Payment).

Mechanizm podzielonej płatności MPP będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług z załącznika 15 do ustawy o VAT i obejmuje m.in.:

– paliwa

– części i akcesoria do pojazdów silnikowych

– węgiel i  produkty węglowych

– maszyny i urządzenia elektronicznych

– materiały budowlane ( m.in. wyroby walcowane, pręty, kształtowniki, wyroby ze stali, surowce wtórne)

– wszelkie usługi budowlane, roboty instalacyjne, montażowe, prace dekarskie.

Załącznik nr 15 do ustawy VAT

Żeby MPP był obowiązkowy muszą być spełnione 3 warunki łącznie:

 • Transakcja jest B2B – sprzedawca i nabywca są przedsiębiorcami ( bez względu czy nabywca jest podatnikiem czynnym czy zwolnionym z VAT.
 • Na fakturze jest co najmniej jedna pozycja z załącznika 15 do ustawy VAT.
 • Wartość faktury wynosi co najmniej 15.000 PLN brutto.

MPP nie będzie obowiązywał gdy :

 • Nabywcą towarów lub usług z zał. 15 będzie osoba fizyczna
 • Faktura opiewa na kwotę niższą niż 15.000 PLN nawet jeśli będą towary z załącznika 15.

JEŚLI SPRZEDAJESZ TOWARY I USŁUGI OBJĘTE MPP

OZNACZENIE FAKTUR

Faktura powinna zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności „ – nie wolno stosować skrótów – dotyczy to fv, w których należność ogółem stanowi kwotę co najmniej 15.000 PLN brutto, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub usług z zał. 15 ustawy p VAT.

OBOWIĄZEK FIRMOWEGO RACHUNKU VAT

Podatnik wystawiając faktury z MPP jest obowiązany przyjąć płatność należności z fv z zastosowaniem MPP oraz posiadania rachunku rozliczeniowego firmowego lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej otwarty w związku prowadzoną działalnością.

Gdy zapomnisz dopisać na fakturze oznaczenie MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI:

 • możesz wystawić fakturę korygująca
 • nabywca może wystawić notę korygującą
 • nabywca może ją zapłacić metodą podzielonej płatności

Wtedy nie poniesiesz żadnych konsekwencji.

JEŚLI KUPUJESZ TOWARY I USŁUGI OBJĘTE MPP

 • przed dokonaniem przelewu musisz sprawdzić czy wystawca faktury znajduje się na tzw. białej liście podatników. Sprawdzisz tu :czy sprzedawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT oraz czy nr rachunku bankowego jest zgodny z nr wykazanym na fakturze za którą płacisz. Można to sprawdzić na stronie CEIDG.
 • płacąc za fakturę musisz to zrobić za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (nawet gdy nie jesteś podatnikiem VAT – w tym celu musisz posiadać konto firmowe)
 • nie możesz płacić za takie towary kartą płatniczą

Jeśli nie zastosujesz powyższych zasad nie zaliczysz takiej faktury do kosztów uzyskania przychodów oraz będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze sprzedawcą jeśli nie rozliczy on tej transakcji.

SANKCJE

Naczelnik urzędu skarbowego lub naczelni urzędu celno-skarbowego  w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zarówno po stronie sprzedawcy i nabywcy ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 % kwoty podatku przypadającej na dostawę lub nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku 15 do ustawy, wykazanej na tej fakturze.

WAŻNA INFORMACJA !!!

Biuro Rachunkowe w ramach zawartej umowy nie weryfikuje płatności dostarczanych do nas faktur.

Muszą to Państwo sprawdzać samodzielnie i dostarczać do nas faktury dokumentujące zakupy z załącznika 15 opłacone mechanizmem podzielonej płatności .