Oferta

Nasza oferta dotyczy zarówno stałej współpracy, jak i współpracy jednorazowej. W ramach współpracy jednorazowej oferujemy wszystkie usługi dodatkowe.

W ramach usług rachunkowo-księgowych wykonujemy:

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów dla celu podatku od towarów i usług
 • generowanie i wysyłanie plików JPK do Ministerstwa Finansów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • projekty i modyfikacje zakładowych plan kont
 • sporządzanie i analiza bilansu, rachunku zysków i strat, przepływu środków pieniężnych
 • sporządzanie deklaracji rocznych z tytułu podatku dochodowego
 • sporządzanie deklaracji do GUS
 • przygotowywanie druków przelewów do Urzędu Skarbowego
 • reprezentacja klienta w urzędach

 

W ramach obsługi kadrowo – płacowej wykonujemy:

 • sporządzanie umów o pracę, zlecenie na podstawie uzyskanych informacji
 • prowadzenie akt osobowych (przechowywane w siedzibie biura rachunkowego)
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu pracowników
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców ( ZUS )
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zas. Chorobowy, rodzinny, macierzyński)
 • sporządzanie deklaracji na potrzeby ZUS
 • sporządzanie deklaracji na potrzeby US ( PIT-4R )
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników ( PIT-11 )
 • przygotowywanie druków przelewów do ZUS

 

Usługi dodatkowej:

 • Sporządzanie rozliczeń rocznych  osób fizycznych ( PIT 28, PIT 36, PIT 37, PIT 38 i innych)
 • Sporządzanie wniosków o zwrot części VAT za materiały budowlane
 • Sporządzanie wniosków kredytowych
 • Sporządzanie analiz ekonomicznych
 • Pomoc przy rejestracji firmy