Nowe przepisy od stycznia 2020

Od stycznia 2020 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy, które dotyczą szerokiej grupy podatników. Proponuję zapoznanie się z kilkoma z nich.

1) Do kosztów uzyskania przychodów nie będzie można zaliczyć płatności na niezgłoszony rachunek

Dotyczy to płatności za transakcje powyżej 15.000 zł na rzecz czynnych podatników VAT . Przy dokonywaniu płatności należy zawsze zweryfikować, czy konto zostało zgłoszone i jest widoczne na białej liście podatników VAT. Biała lista dostępna jest pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

2) Do kosztów uzyskania przychodów nie będzie można zaliczyć płatności, które opłacono poza obowiązkowym MECHANIZMEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI  

Dotyczy to płatności za faktury na kwoty powyżej 15.000 zł dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Szerzej o tym w http://www.megtax.pl/2019/11/04/informacja-dotyczaca-split-payment/

3) NIP na paragonie dla firm 

Przedsiębiorca, który dokona zakupu na podstawie paragonu, będzie mógł żądać wystawienia faktury do tego paragonu, ale tylko wówczas gdy paragon będzie zawierał jego NIP. W przeciwnym wypadku sprzedawca nie będzie miał prawa wystawić faktury, a tym samym osoba prowadząca działalność straci możliwość rozliczenia zakupu w kosztach firmowych.

4) Kasy fiskalne on-line obowiązkowe dla pierwszej grupy podatników

Kasy on-line będą obowiązkowe do ewidencjonowania:
a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

5) Mikrorachunek podatkowy

Każdy podatnik i płatnik będzie posiadał swój własny indywidualny mikrorachunek podatkowy, który będzie służył do wpłat należności z tytułu PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych. Numer mikrorachunku można sprawdzić na stronie  https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

6) Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Wierzyciele będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze (rachunku).

Natomiast dłużnicy (także rozliczający się na podstawie ryczałtu!) będą zobowiązani do zwiększenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku nieuregulowania płatności w wyżej wymienionym terminie.

Dlatego tak ważne będzie aby regulować swoje płatności w terminie nie przekraczającym 90 dni od daty upływu płatności!  W przypadku upływu terminu 90 dni należy wyłączyć dany wydatek z kosztu uzyskania przychodów lub doliczyć go do przychodu.

7)  Likwidacja rozliczenia VAT kwartalnego

Zmianie ulegają limity umożliwiające rozliczanie deklaracji VAT w okresach kwartalnych. I tak, jeżeli w 2019 roku suma sprzedaży towarów i usług z załącznika nr 15 do ustawy   o VAT z poszczególnych miesięcy przekroczyła chociaż w jednym z tych miesięcy 50 000zł netto, to od 1 stycznia 2020 r. rozliczenie podatku VAT będzie w okresach miesięcznych.

8) Zmiany w rozliczeniu podatku u źródła

Płatnicy będą musieli zastosować krajową stawkę w naliczeniu podatku u źródła w przypadku gdy dokonują wypłat z tytułu należności m.in. z tytułu odsetek, dywidend czy z tytułu licencji na rzecz zagranicznych kontrahentów w kwocie przekraczającej 2.000.000 zł,

9) Zmiany w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych

Zmiany dotyczą  przesłanek uprawniających do zastosowania stawki 0% przy dostawie wewnątrzwspólnotowej  i dokumentowania przemieszczenia towarów, wprowadzenie w miejsce magazynów konsygnacyjnych magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym, zmiana w identyfikowaniu dostawy ruchomej w  transakcjach łańcuchowych.

10) Rejestracja do BDO

W przypadku rejestracji do BDO otrzymają Państwo indywidualny numer rejestrowy, który należy umieszczać na dokumentach, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. fakturach, paragonach fiskalnych, umowach kupna-sprzedaży, sprawozdaniach, kartach przekazania odpadów, kartach ewidencji odpadów.