Oferta

ostania aktualizacja: 2010/11/02

Nasza oferta dotyczy zarówno stałej współpracy, jak i współpracy jednorazowej. W ramach współpracy jednorazowej oferujemy wszystkie usługi dodatkowe.W ramach usług rachunkowo-księgowych wykonujemy:

 • prowadzenie ksiÄ…g handlowych
 • prowadzenie podatkowych ksiÄ…g przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczaÅ‚towanego podatku dochodowego
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów dla celu podatku od towarów i usÅ‚ug
 • prowdzenie ewidencji Å›rodków trwaÅ‚ych i wartoÅ›ci niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sprawdzanie dokumentów pod wzglÄ™dem formalnym i rachunkowym
 • sporzÄ…dzanie deklaracji podatkowych
 • projekty i modyfikacje zakÅ‚adowych plan kont
 • sporzÄ…dzanie i analiza bilansu, rachunku zysków i strat, przepÅ‚ywu Å›rodków pieniÄ™znych
 • sporzÄ…dzanie deklaracji rocznych z tytuÅ‚u podatku dochodowego
 • sporzÄ…dzanie deklaracji do GUS
 • przygotowywanie druków przelewów do UrzÄ™du Skarbowego
 • reprezentacja klienta w urzÄ™dach

 

W ramach obsługi kadrowo - płacowej wykonujemy:

 • sporzÄ…dzanie umów o pracÄ™, zlecenie na podstawie uzyskanych informacji
 • prowadzenie akt osobowych (przechowywane w siedzibie biura rachunkowego)
 • sporzÄ…dzanie zaÅ›wiadczeÅ„ o wynagrodzeniu i zatrudnieniu pracowników
 • sporzÄ…dzanie list pÅ‚ac, rachunków do umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców ( ZUS )
 • prowadzenie dokumentacji zasiÅ‚kowej (zas. Chorobowy, rodzinny, macierzyÅ„ski)
 • sporzÄ…dzanie deklaracji na potrzeby ZUS
 • sporzÄ…dzanie deklaracji na potrzeby US ( PIT-4R )
 • sporzÄ…dzanie zeznaÅ„ rocznych pracowników ( PIT-11 )
 • przygotowywanie druków przelewów do ZUS

 

Usługi dodatkowej:

 • SporzÄ…dzanie rozliczenÅ„ rocznych  osób fizycznych ( PIT 28, PIT 36, PIT 37, PIT 38 i innych)
 • SporzÄ…dzanie wniosków o zwrot części VAT za materiaÅ‚y budowlane
 • SporzÄ…dzanie wniosków kredytowych
 • SporzÄ…dzanie analiz ekonomicznych
 • Pomoc przy rejestracji firmy

 

 Aktualności

Zmiany obowiÄ…zujÄ…ce od 2013 roku

Nowy Rok przywitaÅ‚ nas licznymi zmianami w zakresie podatku VAT podatku dochodowego stosowania kas fiskalnych   Zmiany w zakresie podatku VAT 1). Kasowa metoda rozliczeń  - zmiany dotyczÄ… wyÅ‚Ä…cznie maÅ‚ych Czytaj więcej...

Wykonanie strony współfinansowane ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Człowiek - najlepsza inwestycja
Pozycjonowanie - Aweo.pl