Zmiany w podatkach w 2018 roku

Pamiętaj, że jeśli jesteś podatnikiem VAT, prowadzisz małą firmę jednoosobową lub zatrudniasz do 10 osób, od 1 stycznia 2018 r. jesteś zobowiązany do: • prowadzenia ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) wyłącznie w formie elektronicznej, • przekazywania danych z ewidencji VAT (do 25-go dnia miesiąca za poprzedni miesiąc) do …