Zmiany w podatkach w 2018 roku

Pamiętaj, że jeśli jesteś podatnikiem VAT, prowadzisz małą firmę jednoosobową lub zatrudniasz do 10 osób, od 1 stycznia 2018 r. jesteś zobowiązany do:
• prowadzenia ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) wyłącznie w formie elektronicznej,
• przekazywania danych z ewidencji VAT (do 25-go dnia miesiąca za poprzedni miesiąc) do systemu Ministerstwa Finansów w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT).

Dotychczas JPK_VAT przekazywały tylko duże oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten będzie dotyczył również mikroprzedsiębiorstw. Przekazywanie pliku JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie obowiązywało wszystkich podatników VAT w Polsce. Pierwsze pliki z danymi za styczeń 2018 r. należy przekazać w formie elektronicznej najpóźniej do 25 lutego 2018 r.